BOLJŠI PREGLED NAD PODROČJEM UREJANJA ŠOLSKIH POTI V SLOVENIJI NA RAVNI OBČIN IN POSAMEZNIH OSNOVNIH ŠOL.

PREDNOSTI!

Večja varnost otrok na poti v šolo.

Boljša - interaktivna preglednost šolskih poti, izpostavljenih točk, avtobusnih postajališč in prevozov.

Predstavitev »bolj varnih« poti otrokom na njim prijazen način.

Lažji pregled in lažje načrtovanje izboljšanja varnosti na šolskih poteh.

JE NAČRT ŠOLSKIH POTI IZDELAN IN AŽUREN?

  • Pregledamo obstoječi načrt.
  • Opravimo terenski ogled.
  • Zabeležimo GPS podatke.
  • Izdelamo foto in video material.
  • Vnesemo načrt v PDF in digitalni obliki na PLATFORMO NAČRTOV ŠOLSKIH POTI.

NEREŠLJIVE NEVARNE IN IZPOSTAVLJENE TOČKE?

So na šolski poti odseki ali nevarne točke?

Izdelamo strokovno presojo varnosti šolskih poti
(akreditirani presojevalci)

REFERENCE

Mateja Markl

AVP

030 720 255

mateja.merkl@avp-rs.si

Marjana Plešnar

Občina Brezovica

01 360 12 60

marjana.plesnar@siol.net

Jelica Cuderman

Občina Preddvor

031 484 636

jeli.cuderman@guest.arnes.si

Jana Dolenc

Občina Komenda

 

jana.dolenc1@guest.arnes.si

Ivan Planinc

OŠ Gorica Velenje

03 898 42 50

ivan.planinc@guest.arnes.si

Klemen Terbovc

Občina Celje

031 761 555

terbovc.klemen@celje.si

Brane Šimenc

Občina Kranj

031 656 648

brane.simenc@kranj.si

Blaž Kovačič

Občina Sodražica

01 836 6051

blaz.kovacic@sodrazica.si